Saturday, January 30, 2016

At RTM Nagpur University


At RTM Nagpur University 


Thursday, January 21, 2016

At Viva-voce of my Ph.D. student Sachin Bumbe

My fifth research student, Mr Sachin Bumbe (Mumbai), awarded Ph. D. . With Dr Ajay Tengase, Dr. Chaugule, Dr. Ramesh Dhage, Dr. Bhagwan Jadhav, Dr. Dayanand Mane, Dr. Shailaja Wadikar, Dr. Govind Kokane, Ram Bhise, friends n scholars.